Σε συνέχεια της σημερινής υπηρεσιακής συνδιασκέψεώς μας, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου έλαβε χώρα στις 29 Ιουλίου 2014, σας γνωστοποιούμε τον Κωδικό Κ.Α.Ε. όπως ισχύει, για το Δικαστικό Ένσημο – Αγωγόσημο – υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (100%), όπως αγοράζεται και αποδίδεται από τους Δικηγόρους των 60 Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. 
Ο Κωδικός Κ.Α.Ε. είναι: 83937. Παρακαλούμε θερμά όπως τον συμπεριλάβετε στο e-Παράβολο κατά τη διαδικασία προδικασίας για τη νομιμότητα των πράξεων (Ηλεκτρονικά Ένσημα).
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.-
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών
 Κωνσταντίνος Κούρκουλος