Αγαπητοί φίλοι,

Σας κοινοποιώ το κείμενο της ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητής κ. Θεόδωρος Φορτσάκης στον Υπουργό Παιδείας κ. Αριστείδη Μπαλτά με θέμα "Εξάμηνο άσκησης στο εξωτερικό των φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου"

Με την ευκαιρία εύχομαι σε όλες και όλους Καλή Ανάσταση!

Μιχάλης Πολίτης
Αναπληρωτής Καθηγητής​ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση
προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
κύριο Αριστείδη Μπαλτά

Θέμα: Εξάμηνο άσκησης στο εξωτερικό των φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα περιλαμβάνει και το λεγόμενο εξάμηνο εξωτερικού. Αυτό θεσπίστηκε με την Υπουργική Απόφαση Β1/61/25-1-1988, «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας σε Ιδρύματα του Εξωτερικού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 1566/1985, «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εξωτερικού οι τεταρτοετείς φοιτητές επισκέπτονται πανεπιστήμια του εξωτερικού και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.

Τα έξοδα των φοιτητών αναλαμβάνει να καλύψει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση Β1/61/25-1-1988, που προβλέπει ότι οι κάθε μορφής δαπάνες για την υλοποίηση του εξαμήνου εξωτερικού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα η εξάμηνη φοίτηση στο εξωτερικό να είναι πλήρως επιχορηγούμενη. Αυτή η επί της ουσίας πρακτική άσκηση είναι πολύτιμη για την άριστη κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος, καθώς είναι φανερό πως η εξάμηνη παραμονή στο εξωτερικό είναι καθοριστικής σημασίας για όποιον επιθυμεί να ασκήσει τα επαγγέλματα του μεταφραστή και του διερμηνέα.Την 21η Νοεμβρίου 2014, η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεδρίασή της για την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, αποφάσισε την πίστωση μηδενικού ποσού για την κάλυψη των αναγκών του εξαμήνου εξωτερικού.

Περαιτέρω, το Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, με απόφασή του της 17ης Φεβρουαρίου 2015 ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του ιδρύματος με τη μηδενική αυτή πρόβλεψη. Ακολούθως, το ίδιο έπραξε και το Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργική Απόφαση 42161/Β2/13-3-2015, «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ιόνιου Πανεπιστημίου», παρά τις σχετικές διαμαρτυρίες. Κατ' αυτό τον τρόπο όμως, με τη μη διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων, ουσιαστικά καταργείται η άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και κατ' επέκταση τροποποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Η τροποποίηση αυτή γεννά προβληματισμό για την τήρηση της νομιμότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι η προαναφερθείσα απόφαση της Συγκλήτου ελήφθη χωρίς να ζητηθεί προηγουμένως η γνώμη του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, που όμως, σύμφωνα με το νόμο, είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να εισηγηθεί τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών. Περαιτέρω, η κατάργηση του εξαμήνου εξωτερικού υποβαθμίζει τις σπουδές των φοιτητών του Τμήματος και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην κατάρτιση τους όσο και στις μετέπειτα προοπτικές τους.

Υπογραμμίζεται ότι τα προγράμματα Erasmus δεν παρέχουν ούτε μπορούν να παράσχουν, ακόμη και αν πολλαπλασιαστούν, εναλλακτική λύση για την ουσιαστική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος στο εξωτερικό.Το θέμα αυτό έχει ήδη απασχολήσει το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο των διαδικασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου, δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί πρόσφατα:
α) η από 26-2-2015 ερώτηση της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κυρίας Φωτεινής Βάκη, στην οποία το Υπουργείο Παιδείας απάντησε με το από 16-3-2015 έγγραφο του,
β) η από 16-3-2015 ερώτηση του Βουλευτή της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ κυρίου Φωτίου Γραικού, μέχρι σήμερα αναπάντητη,
γ) η από 2-4-2015 αναφορά του Βουλευτή της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κυρίου Ιωάννη Κεφαλογιάννη, , μέχρι σήμερα αναπάντητη,
δ) η από 2-4-2015 αναφορά του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κυρίου Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, μέχρι σήμερα αναπάντητη.Όμως μέχρι σήμερα το ζήτημα δεν επιλύθηκε. Οι εκτεταμένες συνεχιζόμενες αντιδράσεις των φοιτητών του Τμήματος, αλλά και των τοπικών φορέων, ιδίως του Δημοτικού Συμβουλίου (ομόφωνο Ψήφισμα 13-3-2015) και του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας (ανακοίνωση 31-3-2015) καθιστούν εμφανές ότι είναι αναγκαίο το ζήτημα να αντιμετωπισθεί.Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:- Είναι περιττή η πραγματοποίηση του εξαμήνου εξωτερικού των φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ώστε με τόση ευκολία αυτή ουσιαστικά καταργείται;
- Έχει αξιολογηθεί η από το 1988 έως και σήμερα συμβολή του εξαμήνου εξωτερικού στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών του Τμήματος αυτού;
- Πρόκειται το Υπουργείο να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να πραγματοποιούν το εξάμηνο εξωτερικού; Ειδικότερα, πρόκειται να ανακληθεί η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση που ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τη μηδενική πίστωση για την πραγματοποίηση του εξαμήνου εξωτερικού, ώστε ακολούθως να καταστεί δυνατή η διάθεση του αναγκαίου ποσού;

Ο ερωτών ΒουλευτήςΘεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ