Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου  Κέρκυρας απεφάσισε, στην συνεδρίασή του της 6/4/2014, την οργάνωση ημερίδας με θέμα την επιχώρια περιουσία και τα δικαιώματα που πηγάζουν εξ αυτής. Προς τούτο, αποφάσισε  την σύσταση επιτροπής που θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό .
Στην συνέχεια,  με σχετική  επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΔΣΚ ο Δήμαρχος Κέρκυρας ζήτησε την βοήθεια και την συμπαράσταση του ΔΣΚ  για το ίδιο ζήτημα.
Κατόπιν τούτων, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους  στην προαναφερόμενη επιτροπή παρακαλούνται να δηλώσουν τούτο στην Γραμματεία του Δ.Σ.Κ.                                       

  Ο  Πρόεδρος του Δ.ΣΚ.
  Βραδής Ιωάννης