Ο βουλευτής Κέρκυρας κ. Στέφανος Γκίκας ο οποίος, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας ενημερώθηκε για τα προβλήματα στην λειτουργία της δικαιοσύνης στην Κέρκυρα από την έλλειψη δικαστικών γραμματέων και έκανε σχετική επερώτηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, μας απέστειλε την απάντηση που έλαβε για το θέμα .

 

Ερώτηση: 1366/31-03-2015
Σε απάντηση της υπ' αριθ. 1366/31-03-2015 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Στέφανος Σωτ. Γκίκας, με θέμα: «Έλλειψη υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Κέρκυρας» θέτουμε υπόψη σας, τα ακόλουθα:
Στο Εφετείο Κέρκυρας προβλέπονται:
•7 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων και είναι κενή 1
•3 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων, οιοποίες είναι κενές
r
κενη.
. •1 οργανική θέση δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου Δακτυλογράφων, και δεν υφίσταται
•1 οργανική θέση δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, η οποία είναι κενή Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας προβλέπονται:
•24 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων και είναι κενές 12, εκ των οποίων 1 είναι δεσμευμένη από υπάλληλο ΙΔΑΧ του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
•3 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων και είναι κενή 1
•1 οργανική θέση δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου Δακτυλογράφων, η οποία είναι κενή. •1 οργανική θέση δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, η οποία είναι κενήΣτο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας προβλέπονται:
•9 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων και είναι κενές 5, εκ των οποίων 1 είναι δεσμευμένη από υπάλληλο ΙΔΑΧ του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
•1 οργανική θέση δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων, η οποία είναι κενή.
Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων (ν. 4172/2013), σύμφωνα με τους τελικούς πίνακες από το ΑΣΕΠ και την ανακοίνωση 11/2014 (Β' 1205) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν διατεθεί: 1 υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ για τοποθέτηση στον κλάδο Γραμματέων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, 1 υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ για τοποθέτηση στον κλάδο Επιμελητών Δικαστηρίων στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας και 1 υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ για τοποθέτηση στον κλάδο Επιμελητών Δικαστηρίων του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας. Η τοποθέτηση των ανωτέρω υπαλλήλων θα επιτευχθεί αφού πρώτα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες από το ΑΣΕΠ.
Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν της με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/295/οικ.7058/11-3-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενόψει της κατάργησης του θεσμού της διαθεσιμότητας και της επαναφοράς των απολυθέντων ή σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων, η Υπηρεσία μας ζήτησε με έγγραφο της την ενίσχυση: του Εφετείου Κέρκυρας με 1 υπάλληλο του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων, του Πρωτοδικείου Κέρκυρας με 1 υπάλληλο του κλάδου Γραμματέων και του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας με 1 υπάλληλο του κλάδου Γραμματέων.
Επίσης, βάσει της προαναφερθείσας εγκυκλίου στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2015 η Υπηρεσία μας έχει ζητήσει το διορισμό α) στο Εφετείο Κέρκυρας 1 υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και 1 υπαλλήλου κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων, β) στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας 1 υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, 7 υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων (4 ΠΕ κατηγορίας και 3 ΔΕ Κατηγορίας) και γ) στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας 2 υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων (1 ΠΕ κατηγορίας και 1 ΔΕ Κατηγορίας).
Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. η ενίσχυση α) του Εφετείου Κέρκυρας με 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού β) του Πρωτοδικείου Κέρκυρας με 4 άτομα ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 1 άτομο ειδικότητας ΠΕ Νομικής, 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Πληροφορικής - Μηχανικών Η/Υ, 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων και γ) του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας με 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ και 1 άτομο ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
Επισημαίνουμε δε, ότι βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ήτοι του ν. 2812/2000 «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων» οι υπηρεσιακές ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών δύνανται να καλυφθούν με μετάθεση ή μετάταξη. Εάν υπάρξει σχετική αίτηση ενδιαφερομένου η Υπηρεσία
μας θα αποστείλει σχετικό ερώτημα στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο προκειμένου να αποφανθεί
κατα νομο.
Τέλος, η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών βάσει του κώδικα δικαστικών υπαλλήλων, γίνεται και με απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου μετά από αναφορά των προϊσταμένων των δικαστηρίων. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη αποστείλει προς το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εφετείου Κέρκυρας το με αριθμό 17386/2-4-2015 ερώτημα για απόσπαση στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας 1 υπαλλήλου του κλάδου Γραμματέων, μετά από τη με αριθμό 273/11-2-2015 αναφορά της Προέδρου Πρωτοδικών Κέρκυρας.