Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας συνήλθε σήμερα 2.7.2015, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει την θέση του Δικηγορικού Συλλόγου επί του θέματος του δημοψηφίσματος της προσεχούς Κυριακής.
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ως θεσμικοί φορείς στον χώρο της Δικαιοσύνης έχουν εκ του νόμου το δικαίωμα, αλλά και το καθήκον, να παρεμβαίνουν κοινωνικά και να εκφράζουν άποψη για κάθε θέμα που έχει μείζονα τοπική ή εθνική σημασία, να προσφεύγουν στα δικαστήρια προς προάσπιση δημοσίων αγαθών και συλλογικών δικαιωμάτων.
Υπενθυμίζουμε ότι με πρωτοβουλία του δικηγορικού κόσμου ασκήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια δικαστικές προσφυγές κατά μνημονιακών ρυθμίσεων, κατά του τέλους επιτηδεύματος, του ΕΝΦΙΑ κλπ.
Υπενθυμίζουμε, ταυτόχρονα, ότι ο δικηγορικός κόσμος έχει και τον θεσμικό ρόλο του αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής κατά την διεξαγωγή των εκλογών ή των δημοψηφισμάτων, προκειμένου η εκλογή να διεξαχθεί κατά τρόπο νομικά άρτιο ώστε να διασφαλιστεί η αβίαστη και ανόθευτη βούληση του ελληνικού λαού. Ο θεσμικός αυτός ρόλος επιβάλλει στον αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής όχι μόνο να είναι αλλά και να φαίνεται αντικειμενικός, αμερόληπτος, ουδέτερος. Μπροστά στην υποχρέωση αυτή που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ομαλής και αδιαμφισβήτητης διεξαγωγής κάθε εκλογής, κάμπτεται στην συγκεκριμένη περίπτωση και υποχωρεί το δικαίωμα για την εκ των προτέρων έκφρασης γνώμης επί του θέματος του δημοψηφίσματος .
Με το σκεπτικό αυτό το ΔΣ του ΔΣΚ κρίνει ότι δεν πρέπει να λάβει θέση υπερ συγκεκριμένης άποψης στον δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται, παρότι, όπως είναι αυτονόητο, θα είχε να εκθέσει διάφορα τόσο επί των νομικών ζητημάτων όσο και επί των ουσιαστικών. Κρίνει όμως απαραίτητο να προσκαλέσει όλους τους συμπολίτες και συμπολίτισσες όπως, αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα του δημοψηφίσματος, προσέλθουν και ψηφίσουν ως σκεπτόμενοι ενεργοί πολίτες. Και να απευθύνει έκκληση αποφυγής διχαστικών συμπεριφορών υπενθυμίζοντας ότι όσες φορές επικράτησε ο διχασμός ακολούθησε εθνική καταστροφή.

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ.
Ο Πρόεδρος
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΡΑΔΗΣ

 

 Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε έγκαιρα προγραμματικό λόγο θεσμικής αντίδρασης στις ασκηθείσες πολιτικές των δανειστών σε βάρος τόσο του δικηγορικού σώματος, όσο και της κοινωνίας των πολιτών.Θυμίζουμε την πρώτη θεσμική αντίδραση – δικαστική προσφυγή μας κατά των μνημονίων, του τέλους επιτηδεύματος, του ΕΝΦΙΑ, τη διεξαγωγή του πρώτου πανελλήνιου δικηγορικού δημοψηφίσματος κατά της επιχειρηθείσας τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με μείζον διακύβευμα την προστασία των συμφερόντων των πλέον αδυνάτων συμπολιτών μας – δανειοληπτών κ.λπ.Τούτων δοθέντων και μη δυναμένων να αμφισβητηθούν υπό ουδενός, ο ΔΣΑ καλείται θεσμικά, σύμφωνα με τον ν. 4023/2011,  να τοποθετηθεί νομικά στο δημόσιο διάλογο επί του επικειμένου δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.Η προκήρυξη του δημοψηφίσματος μας έφερε αντιμέτωπους με ουσιώδη προβλήματα επί του κύρους και του νοήματος του εν λόγω δημοψηφίσματος. Με μείζονα υπαρξιακά ζητήματα για το μέλλον της χώρας. Κατ’ αρχήν, ανακύπτουν τουλάχιστον επιφυλάξεις για την εκπλήρωση των βασικών διαδικαστικών εγγυήσεων που προβλέπει ο ν. 4023/2011 ως προς τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 44  παρ. 2 και 3 του Συντάγματος. Όσον δε αφορά στο δικαίωμα συμμετοχής μας στο δημόσιο διάλογο επί των ερωτημάτων που τίθενται, αυτό, για να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα, προϋποθέτει την προηγούμενη σαφή και πλήρη ενημέρωσή μας από αυτούς  που ανέλαβαν την πρωτοβουλία. Προϋποθέτει την ασφαλή γνώση μας τόσο επί του αντικειμένου του δημοψηφίσματος όσο και των συνεπειών που θα έχει το «ναι» ή το «όχι». Η θεμελιώδης αυτή προϋπόθεση, η οποία δεν είναι κενός τύπος, αλλά ουσιαστική επιβεβαίωση του κράτους δικαίου, δεν συντρέχει εν προκειμένω. Ούτε για μας ούτε για τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας.Το έλλειμμα της αναγκαίας ενημέρωσης αποτυπώνεται άλλωστε στο ίδιο το περιεχόμενο του ψηφοδελτίου, όπου γίνεται παραπομπή σε δύο κείμενα, τα οποία ουσιαστικά κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Σε αίτημα του ΔΣΑ για την αποστολή τους από τον αρμόδιο υπουργό, εστάλησαν μη επικυρωμένα κείμενα, χωρίς τα αναγκαία στοιχεία επισήμου εγγράφου (χρονολογία, υπογραφές, σφραγίδες, πιστοποίηση του εκδότη), σε σημείο που ήταν αδύνατη η επεξεργασία τους, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια τελική θέση,  θετική ή αρνητική.Όπως είναι ευνόητο, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση του Ν. 4023/2011 (άρθρο 3 παρ. 2),  το ερώτημα ενός δημοψηφίσματος δεν μπορεί να είναι ούτε ασαφές ούτε υπαινικτικό. Δεν μπορεί να αναζητούμε -εις μάτην- το πραγματικό του νόημα. Δεν μπορεί να παραμένουν κρυφά και άδηλα ερωτήματα.Η είδηση για την κατάθεση νέας πρότασης από την κυβέρνηση, δημιουργεί έτι περαιτέρω ερωτηματικά για το νόημα ή / και το περιεχόμενο ή / και τη σκοπιμότητα αυτού του δημοψηφίσματος.Η προκήρυξη του δημοψηφίσματος υποκρύπτει καταστρατήγηση της συνταγματικής απαγόρευσης διενέργειας δημοψηφισμάτων επί δημοσιονομικών θεμάτων. Βασίζεται σε στρέβλωση των νομικών εγγυήσεων με την σύντμηση των συνήθων εκλογικών προθεσμιών – ουσιώδη προϋπόθεση επαρκούς πληροφόρησης του λαού -, την παραπομπή του ερωτήματος σε κείμενα που δεν πληρούν καν τη νομική έννοια του «εγγράφου», αλλά και την πλήρη προχειρότητα ή τη μεθόδευση αναφορικά με κρίσιμα πρακτικά θέματα, όπως ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων και, δυστυχώς, η μορφή των ψηφοδελτίων. Πρόκειται για ζητήματα νομικού πολιτισμού, για τα οποία αρκούμαστε μέχρι στιγμής στην κατανυκτική σιωπή των αρμόδιων φορέων.Ας σημειωθεί ότι η σύντμηση των προθεσμιών και η επίσπευση του δημοψηφίσματος καθώς και η δυσμενής οικονομική συγκυρία που επήλθε από αυτή, καθιστά προβληματική την παρουσία των δικαστικών αντιπροσώπων στα εκλογικά τμήματα που έχουν διορισθεί με την ΠΝΠ.  Τρεις μέρες τώρα γινόμαστε μάρτυρες μιας έντονης, παράδοξης, διχαστικής πολεμικής. Μιας πολεμικής που δεν συνάδει με τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το καθήκον της χώρας να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.Αν τελικά το δημοψήφισμα άλλα λέει κι άλλα υπονοεί, αν ισχύει ότι το ουσιαστικό του διακύβευμα είναι «ναι» ή «όχι» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε  η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από «ναι». Ναι στη δημιουργική συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτο ασφαλώς δεν σημαίνει τυφλή υιοθέτηση αυθαίρετων ή κοινωνικά άδικων αξιώσεων εταίρων μας ή/και των δανειστών, αλλά  σεβασμό στις κοινές μας αξίες και τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Άλλωστε, η παραπάνω απάντηση έχει ήδη δοθεί θεσμικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 28 του Συντάγματος.  Μετά από 33 χρόνια, μετά από τις διαδοχικές επικυρώσεις από τη Βουλή των τροποποιητικών Συνθηκών, το μέλλον της χώρας μας δεν είναι δυνατό να αποσυνδεθεί από το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοινό μας μέλλον δεν μπορεί να τίθεται ως κρυφό δίλημμα αυτού του δημοψηφίσματος ή ως ζητούμενο. Η διασφάλιση της κοινής ευρωπαϊκής πορείας είναι υποχρέωση όλων. Τούτο άλλωστε υπαγορεύει η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το Σύνταγμά μας.

Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην συνεδρίασή του με αριθμό 96/30-6-2015 για το δημοψήφισμα της 5-7-2015, αποφάσισε τα εξής:

 

- Η προκήρυξη του δημοψηφίσματος κατ' άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος για θέμα που δεν είναι ξεκάθαρο εάν είναι εθνικό ή δημοσιονομικό, θέτει σε αμφισβήτηση την νομιμότητα του δημοψηφίσματος.

 

- Η διενέργεια του δημοψηφίσματος εννέα (9) μόλις ημέρες μετά την προκήρυξή του, με αποτέλεσμα την σύντμηση των προθεσμιών και την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, θέτει σε αμφισβήτηση και την νομιμότητα της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος.

 

- Η διατύπωση του ερωτήματος στο ψηφοδέλτιο με τρόπο ασαφή, αφού ο πολίτης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα κείμενα που τίθενται στην κρίση του, δεν δίνει την δυνατότητα στον ψηφοφόρο να διαμορφώσει ορθά την επιλογή του.

 

- Η ανισομερής κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου στους υποστηρικτές του «ΝΑΙ» και του «ΟΧΙ», αποτελεί μία ακόμη παρεμπόδιση του ψηφοφόρου στο να διαμορφώσει ορθά την επιλογή του.

 

- Όλα τα παραπάνω όχι μόνο εντείνουν την αβεβαιότητα των ψηφοφόρων για την ορθή επιλογή τους, αλλά πολύ περισσότερο διχάζουν τους Έλληνες πολίτες, σε μία κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της χώρας μας.

 

Για τους παραπάνω λόγους, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί την κυβέρνηση να ματαιώσει το δημοψήφισμα και να υλοποιήσει την εντολή που έλαβε από τον Ελληνικό Λαό στις εκλογές της 25-1-2015, που είναι η παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ζώνη του Ευρώ.

Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά κρίνει ότι δεν πρέπει να λάβει θέση υπέρ συγκεκριμένης άποψης παραμονές του δημοψηφίσματος και ενόψει αυτού.Ο θεσμικός ρόλος των Δικηγορικών Συλλόγων και των μελών τους είναι η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και όχι η άσκηση πολιτικής επιρροής στους πολίτες προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.Οι δικηγόροι, ως εκπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής, οφείλουν με κάθε τρόπο, κατά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, διασφαλίζοντας την ελεύθερη έκφραση της άποψης των πολιτών.Για το Διοικητικό ΣυμβούλιοΟ ΠρόεδροςΓιώργος Σταματογιάννης

Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών , σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου την 30.06.2015 , αποφάσισε σχετικά με το θέμα της διενέργειας του δημοψηφίσματος της 05.07.2015 και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για να φτάσουμε σε αυτό . Συγκεκριμένα ομόφωνα ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα . Δικηγορικός  Σύλλογος Σερρών – Ψήφισμα της 30.06.2015     Ο  δικηγόρος  κατά το αρ. 1 του Ν. 4194/2013  είναι δημόσιος   λειτουργός  . Το λειτούργημα του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου . Ενώ κατά το αρ. 90 του ίδιου Νόμου , στους Δικηγορικούς Συλλόγους ανήκει μεταξύ άλλων : α) Η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία….. ε) Η διατύπωση γνωμών και προτάσεων που αφορούν στη βελτίωση της νομοθεσίας, την ερμηνεία και την εφαρμογή της …ζ) Η άσκηση παρεμβάσεων ενώπιον δικαστηρίων και κάθε αρχής για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, οικονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου που ενδιαφέρει τα μέλη του συλλόγου ή το δικηγορικό σώμα γενικότερα, καθώς και για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος.
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 44 παρ. 2 εδάφιο α΄ του Συντάγματος , του Ν. 4023/2011 , την σχετική  πρόταση της Κυβέρνησης ως προς την διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα ,  την από 27.06.2015 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων , προκηρύχθηκε  δημοψήφισμα για την 5η Ιουλίου 2015, προκειμένου ο Ελληνικός Λαός να αποφανθεί επί του ακόλουθου ερωτήματος : «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη,  τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους ; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»). Ακολούθησε η από 28.06.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄-64) , με την οποία συντομεύθηκαν οι προθεσμίες του Ν. 4023/2011 και εν γένει προσδιορίστηκε ο τρόπος διεξαγωγής του δημοψηφίσματος .
    Προκειμένου να λάβουμε θέση  , αρχικά  λάβαμε  υπόψη μας τις ανωτέρω διατάξεις , αλλά και επιπλέον τις βασικές αρχές του Συντάγματος , όπως σήμερα ισχύει , και ειδικότερα την δημοκρατική αρχή και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας , που κατονομάζεται στο αρ. 52 του Συντάγματος και επιβάλλει την ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης . Επιπρόσθετα χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο για τη διατύπωση της γνώμης μας  και τις  «Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διεξαγωγή Δημοψηφισμάτων»  (Κώδικας Βέλτιστης Πρακτικής για τα Δημοψηφίσματα) , που  υιοθετήθηκαν από την «Επιτροπή για τις Δημοκρατικές Εκλογές» και την Επιτροπή της Βενετίας στις 12 και 1-14 Οκτωβρίου 2006 αντίστοιχα . Σύμφωνα με τις τελευταίες  ,  η πιο σημαντική εγγύηση υπέρ της ισότητας αλλά και η  πιο θεμελιώδης  για τη διενέργεια μιας δημοψηφισματικής διαδικασίας , είναι αυτή που εμπεριέχεται στο άρθρο Ι.3.1 και αφορά την ανάγκη για απόλυτη ουδετερότητα των δημόσιων και διοικητικών αρχών ως προς τις αντιτιθέμενες θέσεις και ως προς το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος .  Ακόμη , σύμφωνα με «Κατευθυντήριες αυτές Γραμμές» , αναγκαία είναι η προηγούμενη έγκαιρη αντικειμενική και πλήρης ενημέρωση των ψηφοφόρων ως προς το κείμενο που υποβάλλεται σε δημοψήφισμα, την αιτιολογική του έκθεση , καθώς και το υλικό της εκστρατείας των αντιτιθέμενων ως προς το περιεχόμενό του απόψεων.     Μετά από αυτά ανακύπτουν κατά τη γνώμη μας σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας της όλης διαδικασίας και του ίδιου φυσικά του δημοψηφίσματος για τους εξής λόγους : - το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη μέχρι και την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος είναι πάρα πολύ μικρό (μία εβδομάδα) . Έτσι λοιπόν οι πολίτες δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των ερωτημάτων .
- το ίδιο το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι ασαφές και προϋποθέτει την ύπαρξη , κυκλοφορία και γνώση του ελληνικού κειμένου της πρότασης των θεσμών . Ενώ περαιτέρω , αν η τελευταία (πρόταση των θεσμών)  σήμερα δεν ισχύει , τίθεται και ένα επιπλέον ζήτημα για τη νομιμότητα του δημοψηφίσματος .
- η  πολιτική υπόδειξη του «ΟΧΙ» προς τους ψηφοφόρους από πλευράς της κυβέρνησης  νοθεύει την αμερόληπτη πολιτικά στάση ,  που οφείλει αυτή  να έχει , γιατί η ίδια  διεξάγει το δημοψήφισμα και επομένως η κυβέρνηση εκπροσωπεί τον λαό στο σύνολό του .
- το ψηφοδέλτιο του δημοψηφίσματος είναι ένα και  προηγείται το ΟΧΙ του ΝΑΙ , σε αντίθεση και με τη διεθνή πρακτική , κάτι που επισημάνθηκε και από τους Συνταγματολόγους .
- Η έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου , η οποία τροποποίησε το Νόμο για τα δημοψηφίσματα που ισχύει από το 2011 , αφού προκηρύχτηκε όμως το δημοψήφισμα , φαίνεται ότι   έγινε προκειμένου να εξυπηρετηθεί η συγκυρία και  συνιστά σοβαρό πλήγμα για το ισοζύγιο των πολιτικών λειτουργιών του κράτους.
- επί των διαδικαστικών ζητημάτων :  δεν προβλέφθηκαν εκλογικά τμήματα  στα κράτη μέλη της ΕΕ και έτσι  αποκλείονται οι Έλληνες του εξωτερικού , οι προθεσμίες έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο ,  ενώ και οι διορισμοί των δικαστικών αντιπροσώπων και των εφορευτικών επιτροπών  δεν γίνονται με κλήρωση , αλλά αντίθετα θα ισχύουν οι κληρώσεις των εκλογών της  25ης Ιανουαρίου 2015 .
    
Καταλήγοντας , η  προσφυγή στη δημοψηφισματική διαδικασία προσλαμβάνει ουσιαστική σημασία μόνο υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα εντός ενός πολιτικού πλαισίου που να εγγυάται την πλήρη πληροφόρηση , τον ελεύθερο πολιτικό διάλογο , την ανταλλαγή απόψεων και την ελευθερία διαμόρφωσής τους από τους ψηφοφόρους . Μόνο υπό τους αναγκαίους αυτούς όρους , τα δημοψηφίσματα είναι δυνατόν να συμβάλουν με τρόπο ουσιαστικό στην άμεση συμμετοχή των πολιτών και στη νομιμοποίηση των κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών . Με την παρατήρηση αυτή στην πράξη υπογραμμίζεται το ακόλουθο : η άμεση συμμετοχή των πολιτών σε αντίθεση με ότι  συχνά δηλώνεται στην πολιτική διαμάχη δε συνιστά πανάκεια για τη θεραπεία κάθε πολιτικού κακού αλλά μία μόνον από τις περισσότερες αγωνιστικές προϋποθέσεις της πορείας μιας πολιτικής κοινωνίας προς τη δημιουργία και απόλαυση μιας γνήσιας δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας που επιτυγχάνει να εγγυάται με τρόπο αυθεντικό την ισότητα και την αυτονομία των μελών-πολιτών της . Σέρρες , 30.06.2015
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Γ. Καρίπογλου                         Αλέξανδρος Κ. Παρασκεϋιώτης

 

Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η αρνητική έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Θεσμών, η μετέπειτα προκήρυξη του δημοψηφίσματος και οι συνέπειες των πολιτικών εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα έχουν δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη, μεταπολιτευτικά, οικονομική και κοινωνική αναστάτωση με απρόβλεπτες συνέπειες.
          Δυστυχώς το ξάφνιασμα του Ελληνικού Λαού με την ταχύτητα της προκήρυξης του δημοψηφίσματος, η ασάφεια με την οποία τίθεται το ερώτημα του δημοψηφίσματος και η ελλιπής ενημέρωση του ελληνικού λαού δεν συμβαδίζει με τη σημασία και την σπουδαιότητα αυτής της ύψιστης δημοκρατικής διαδικασίας.
Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας και η συμμετοχή της Ελλάδας στον στενό πυρήνα της ΕΕ, την Ευρωζώνη και το Ευρώ είναι αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο.
Είναι μονόδρομος για το μέλλον των παιδιών μας, για την πρόοδο, για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
          Η κρισιμότητα των στιγμών επιτάσσει ψυχραιμία, νηφαλιότητα, σύνεση. Είναι η ώρα που όλοι μας, ανεξαρτήτως θεσμικής ιδιότητας και κομματικής ή πολιτικής προέλευσης, έχουμε ατομική και συλλογική ευθύνη και υποχρέωση να συμβάλλουμε στη διατήρηση της ενότητας και της αλληλεγγύης του ελληνικού λαού.
Πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει το καλύτερο για την οικογένειά του, για την κοινωνία και για την πατρίδα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                        (ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

 

Δ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, στις έκτακτες συνεδριάσεις του την 29η Ιουνίου 2015 και την 1η Ιουλίου 2015, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συζήτησε το ζήτημα της προκήρυξης του εθνικού δημοψηφίσματος στις 5 Ιουλίου 2015, με το οποίο καλούνται οι Έλληνες Πολίτες να ψηφίσουν «ΟΧΙ» ή «ΝΑΙ», για τις προτάσεις των Θεσμών και αποφάσισε τα εξής:
Ανεξαρτήτως τυχόν συνταγματικών ή άλλων νομικών πλημμελειών που δημοσίως διατυπώθηκαν (δημοσιονομικό ζήτημα, ασαφές ερώτημα, σύντμηση προθεσμιών, κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων κ.λ.π) ο Δ.Σ.Πατρών κρίνει ότι είναι μία συνειδητή πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, για την σκοπιμότητα της οποίας δεν επιθυμεί να εκφράσει θεσμική θέση και άποψη, ούτε να συμμετάσχει, ως επιστημονικός σύλλογος, σε Επιτροπή Δημοψηφίσματος υπέρ του ΝΑΙ ή του ΟΧΙ, καθότι δεν ασκεί πολιτική, το ζήτημα αυτό είναι καθαρά πολιτικό, δεν αφορά σε αμιγώς δικηγορικά θέματα, για τα οποία μπορεί να κρίνει και να κατακρίνει, και έντονα μάλιστα, την κάθε πολιτική επιλογή που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του, τα οποία έχουν τις προσωπικές πολιτικές πεποιθήσεις τους.
Επιπρόσθετα θεωρεί ότι συμμετέχοντας οι δικηγόροι, ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, στην εν λόγω διαδικασία του δημοψηφίσματος, θα πρέπει να μην έχει εκφρασθεί προηγουμένως το συνδικαλιστικό τους όργανο με θετική ή αρνητική θέση για το δημοψήφισμα για το «ΝΑΙ» ή το «ΟΧΙ», ούτως ώστε αφενός μεν να μην προκληθεί διχασμός ή σύγχυση μεταξύ των μελών του, αφετέρου δε να καταστεί σαφές στους πολίτες, ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών επιτελεί αποτελεσματικά το σκοπό του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων (άρθρο 90), που είναι μεταξύ άλλων, η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μία δημοκρατική πολιτεία και παραμένει ο θεματοφύλακάς τους και τα μέλη του θα επιτελέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το λειτούργημά τους ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, προκειμένου οι πολίτες να εκφράσουν ελεύθερα, ανεπηρέαστα και αβίαστα την πολιτική τους βούληση κατά τη διαδικασία του δημοψηφίσματος.
Καταλήγοντας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών θεωρεί ότι, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες εντός και εκτός Ελλάδας εξελίξεις, θα ήταν ευχής έργο να εξευρεθεί από την Κυβέρνηση, ο συνταγματικά ενδεδειγμένος τρόπος, προκειμένου να ματαιωθεί το δημοψήφισμα.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, ο οποίος έχει αντιδράσει θεσμικά και δη με προσφυγές ακύρωσης στα Δικαστήρια, τόσο κατά του ίδιου του Μνημονίου όσο και κατά όλων των μέχρι σήμερα μνημονιακών μέτρων, που αφορούν το σύνολο του Ελληνικού Λαού (χαράτσι, ΕΝΦΙΑ κλπ.) και κυρίως των οικονομικά αδυνάτων συμπολιτών μας, ακόμα και με τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το μνημονιακό μέτρο του ΚΠολΔ, διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ομαλή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.-       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΟΣ                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝ

 

Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Με ρητή διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 99 του Ν4194/2013) μεταξύ των σκοπών και αρμοδιοτήτων των Δικηγορικών Συλλόγων περιλαμβάνεται η άσκηση παρεμβάσεων με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο για κάθε ζήτημα εθνικό και κοινωνικό, καθώς και η υπεράσπιση των αρχών και των κανόνων Δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία. Επίσης με βάση τον Ν 4023/2011 που ορίζει τη διαδικασία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, οι επιστημονικοί φορείς λαμβάνουν μέρος στο δημόσιο διάλογο για το δημοψήφισμα, το οποίο πρέπει να διεξάγεται με τις εγγυήσεις του Συντάγματος και του νόμου ώστε να προάγεται η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαικής κυριαρχίας.Μέσα από την διαδικασία του επικειμένου Δημοψηφίσματος αναδεικνύονται τα παρακάτω νομικά και δικαιοπολιτικά ζητήματα τα οποία ο θεσμικός μας ρόλος επιβάλλει να αναδείξουμε στη κοινωνία των πολιτών.-Ανεπαρκής προθεσμία ενημέρωσης για διαμόρφωση γνώμης υπέρ η κατά του ερωτήματος αλλά και συμμετοχής στο διάλογο των πολιτών. Η οποιαδήποτε δικαιολογία της πρωτοφανούς αυτής σύντμησης των προθεσμιών με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου μάλιστα, δεν είναι βάσιμη, διότι ήταν γνωστή σε όλους η ημερομηνία λήξης (30 Ιουνίου 2015) του χρηματοδοτικού προγράμματος.-Με το ερώτημα τίθενται τεχνικής και δημοσιονομικής φύσεως ζητήματα και τούτο είναι εκτός των ορίων της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγματος και του Ν 4023/2011. Τα ζητήματα αυτά προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις, χρηματοοικονομικού περιεχομένου (μίγμα οικονομικής πολιτικής, μέθοδοι εξοικονόμησης εσόδων, μείωση δαπανών, αύξηση φορολογίας) δηλαδή απαιτούν αναλύσεις που εξ ορισμού δεν μπορεί να κάνει ο ψηφοφόρος, ούτε έχει το χρόνο να ενημερωθεί από ειδικούς.-Στο ερώτημα που τίθεται, ζητείται μια απάντηση (ΝΑΙ η ΟΧΙ) ενώ με αυτά τίθενται σωρευτικά ζητήματα, που το καθένα από αυτά επιδέχεται διαφορετική. Ενας πολίτης μπορεί να συμφωνεί σε επιμέρους ζήτημα π.χ την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων και να διαφωνεί στην αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100%. Εν προκειμένω, δηλαδή, επαναλαμβάνεται το εξόχως αρνητικό φαινόμενο της ψήφισης στη Βουλή των αλεπάλληλων μνημονιακών νομοθετημάτων με τη μεθόδευση του ενός άρθρου, το οποίο πολλές φορές κατά το παρελθόν ως αντιπολίτευση και ορθά καταγγέλθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση.-Το ερώτημα στηρίζεται σε μη προσβάσιμα και ελέγξιμα στο ψηφοφόρο έγγραφα, καθώς επίσης και σε ανύπαρκτη προϋπόθεση αφού ως γνωστόν η πρόταση της τρόικα (θεσμοί) έχει αποσυρθεί. Μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, έγινε λόγος για νέα πρόταση Γιούνκερ, την οποία αγνοεί ο ψηφοφόρος και ενόψει αυτής, από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη ενώ αφέθηκε ανοιχτό το ενδεχόμενο ματαίωσης του Δημοψηφίσματος. Ηδη μετά την τυπική επέλευση της χρεοκοπίας δημοσιεύεται ότι υπάρχει κινητικότητα με προοπτική συμφωνίας της ελληνικής πλευράς.-Η οποιαδήποτε απάντηση στο ερώτημα του Δημοψηφίσματος είναι δεκτική πολλαπλών και διαφορετικών ερμηνειών. Κάποιος πολίτης ψηφίζει ΟΧΙ στο ερώτημα, εννοώντας αυτό σε κάποια μέτρα που αυτός κρίνει και εκλαμβάνεται ως άρνηση στο ευρώ – κατάφαση στην έξοδο από την ευρωζώνη και Ευρωπαική Ενωση. Άλλος πολίτης ψηφίζει ΝΑΙ στο ερώτημα εννοώντας ότι θέλει να μείνει η χώρα στο ευρώ και εκλαμβάνεται ως κατάφαση στα σκληρά μέτρα και μάλιστα στο σύνολό τους. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι ορατό ενδεχόμενο την επομένη του Δημοψηφίσματος να υπάρξει στη χώρα μας, για μια ακόμη φορά, ο εφιάλτης του Διχασμού ο οποίος τόσα δεινά επέφερε στο λαό μας. Τούτο διότι σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι την επομένη της ψήφου, θα υπάρξουν σκληρά μέτρα σε βάρος των πολιτών είτε πλειοψηφήσει το ΝΑΙ είτε το ΟΧΙ. Δυστυχώς το ζητούμενο είναι να αποτραπούν χειρότερες καταστάσεις, μάλλον προβλέψιμες, με δεδομένα την ήδη επελθούσα και τυπικά χρεοκοπία και το προσβλητικό φαινόμενο του συνωστισμού πολιτών ευρωπαϊκής χώρας, μπροστά στα κλειστά υποκαταστήματα των Τραπεζών. Επομένως, ενδέχεται σφόδρα, να έχουμε το διχαστικό φαινόμενο ο ένας να κατηγορεί τον άλλον, ως υπαίτιο της δεινής κατάστασης στην οποία θα περιέλθει η χώρα.Ενόψει όλων αυτών, είναι προφανές ότι το Δημοψήφισμα, ως κορυφαία δημοκρατική διαδικασία, εκτίθεται στον κίνδυνο της πολιτικής συκοφάντησης στο διηνεκές ότι αποτελεί διχαστικό μέσο και εν προκειμένω, ότι αποτελεί εργαλείο για υφαρπαγή μιας κρίσης επί δυσχερών, μη ελέγξιμων τεχνικών ζητημάτων, ουσιαστικά για εκμαίευση «λαϊκής εντολής» με σκοπό τον εκτροχιασμό της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας και κατεύθυνση το άγνωστο.Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας με συνέπεια και σταθερότητα τάχθηκε κατά των μέτρων που υπαγορεύτηκαν από τη τρόικα και εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις της τελευταίας πενταετίας, όχι μόνον όταν αφορούσαν το κλάδο και τη Δικαιοσύνη αλλά και όταν αφορούσαν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Αψευδής μάρτυρας το πλήθος των δημόσιων παρεμβάσεων και των δημοσιευμάτων μας. Μάλιστα, σε πολλά από αυτά τα ζητήματα η ίδια πολιτική συνεχίζεται και σήμερα παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Αναφορικά με το κλάδο μας, στο κείμενο της πρόσφατης ελληνικής πρότασης των σαράντα επτά σελίδων, μεταξύ των άλλων οδυνηρών οικονομικών μέτρων, διαλαμβάνεται επαναφορά του σχεδίου Πολιτικής Δικονομίας της προηγούμενης κυβέρνησης , ενώ προτείνονται πρόσθετα οικονομικά εμπόδια για την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, όπως τέλη και παράβολα αναβολών.Μετά ταύτα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, προς αποτροπή του ορατού ενδεχομένου του διχασμού, σημάδια του οποίου ήδη κάνουν καθημερινά την εμφάνισή τους, καλεί τη Κυβέρνηση την ύστατη ώρα να ματαιώσει το Δημοψήφισμα. Εχει λαϊκή εντολή την οποία έλαβε πρόσφατα, η οποία είναι σαφής, δεν επιδέχεται καμία παρερμηνεία και δεν είναι άλλη, από τη διαπραγμάτευση εντός του πλαισίου των οργάνων και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ      ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ

 

Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, σήμερα στις 30-6-2015 με θέματα: α) εκτίμηση νομιμότητας του υπό διενέργεια δημοψηφίσματος και β) δημόσια τοποθέτηση και διαμαρτυρία σε κάθε Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αρχή με τελικό αποδέκτη τους Ελληνες Πολίτες περί διαφαινόμενης διαρκούς δοκιμασίας των Ελλήνων. Και λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη από τον Κώδικα περί Δικηγόρων το άρθρο 90 "Σκοποί...των δικηγορικών Συλλόγων" καθώς και κατ΄ αναλογία τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 "Θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην άσκηση της δικηγορίας", κατέληξε στα εξής:      1. Το προκυρηχθέν δημοψήφισμα σχετίζεται άμεσα με το οικονομικό μέλλον των Ελλήνων και ως εκ τούτου παραπέμπει σε δημοσιονομικό λόγο και συνακόλουθα σε αντίθεση με τα όσα ορίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 44 του Συντάγματος, όπου ρητά αναφέρεται πως η προκήρυξη δημοψηφίσματος με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται "..για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα ΕΚΤΟΣ από τα δημοσιονομικά....." ( δημοσιονομικά: οι κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο απόκτησης και διαχείρισης των οικονομικών πόρων του κράτους).     Εκτός των πιο πάνω συντρέχουν και άλλοι λόγοι όπως το ασαφές του διατυπωθέντος ερωτήματος με τις πολλαπλές εκδοχές, η προχειρότητα της όλης οργάνωσης, η σύντμηση του αναγκαίου χρόνου για προετοιμασία και ενημέρωση των εκλογέων, ο προσβλητικός τρόπος σχεδιασμού των ψηφοδελτίων ώστε να προηγείται το ΟΧΙ αντί του ΝΑΙ σε αντίθεση με την διεθνή πρακτική καθώς και ότι το ερώτημα αναφέρεται σε ανύπαρκτη προϋπόθεση, αφού η πρόταση των δανειστών έχει ήδη αποσυρθεί από τους ίδιους και καμία όμοια δεν υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.     Συνεκτιμημένων όλων των πιο πάνω λόγων  και επειδή ο εφιάλτης ενός απευκταίου διχασμού καθίσταται όλο ένα πιο ορατός, κατά την γνώμη μας προκύπτουν σοβαρά θέματα αντισυνταγματικότητας, όχι μόνο της διαδικασίας αλλά και ολόκληρου του δημοψηφιστικού εγχειρήματος. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η ματαίωση του δημοψηφίσματος έστω και την υστάτη στιγμή.    2. Για τον ατυχέστατο τρόπο τερματισμού των διαπραγματεύσεων μεταξύ δανειστών και ελληνικής κυβέρνησης που εγκυμονεί κινδύνους απομάκρυνσής μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμαρτυρόμεθα προς κάθε κατεύθυνση και εγκαλούμε αμφοτέρους στην συνείδηση του ελληνικού λαού δεδομένης της αναγκαιότητας συνέχισης της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας μας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου.    Είναι αδιανόητο αυτό που προέκυψε για ασήμαντες διαφορές στο κεφάλαιο και το μέγεθος της επιχειρούμενης συμφωνίας να μεθοδευτεί διαφωνία την ύστατη στιγμή και ολόκληρος ο ελληνικός λαός να αντιμετωπίζει τραγικές καταστάσεις που πριν κανείς δεν μπορούσε ούτε καν να διανοηθεί.    Με την παρούσα μας απευθυνόμενοι προς αμφότερα τα μέρη, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση και τους δανειστές να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ορθολογικές διαπραγματευτικές τακτικές και προτάσεις. Έτσι ώστε να αποφευχθεί μια νέα τραγωδία του ελληνισμού και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο αρνητικών για την χώρα μας τοπικών και διεθνών συγκυριών.  

  Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης               Η Γενική Γραμματέας
            Παναγιώτης Κομνηνός                                                     Δήμητρα Κ. Λαδά

Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Φλώρινας, ως γνωστόν, έχει κατ’ επανάληψη τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια κατά των μνημονιακών πολιτικών, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις προς τους φορείς άσκησης εξουσίας, αλλά και με δράσεις στην τοπική κοινωνία προς υποστήριξη των πολιτών. Πλην όμως, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, παραμονές του δημοψηφίσματος, κρίνει ότι δεν πρέπει να λάβει θέση υπέρ συγκεκριμένης άποψης. Ενόψει του δημοψηφίσματος, ο θεσμικός ρόλος των Δικηγορικών Συλλόγων και των μελών τους είναι η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του και όχι η άσκηση πολιτικής επιρροής στους πολίτες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οι δικηγόροι, ως εκπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής, κατά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, διασφαλίζοντας με κάθε τρόπο την ελεύθερη έκφραση της άποψης των πολιτών.Για το Δ.Σ.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Π. Στεφανίδης                   Αλέξανδρος Ν. Σιάμκουρης