Σε συνέχεια της  ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης,  σας   γνωρίζουμε ότι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και για τις ανάγκες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έχει δημιουργηθεί η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους των ειδικών γραμματίων της νομικής βοήθειας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Παράλληλα το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ σε συνεργασία με τον Δ.Σ.Α έχει προβεί σε αναβάθμιση του λογισμικού της υπηρεσίας έτσι ώστε από το δικαστικό έτος 2015-2016 να είναι εφικτή η ηλεκτρονική ενημέρωσή του με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας, όπως αυτά αναλύονται στην παράγραφο 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης (Ονοματεπώνυμο Δικηγόρου, ΑΦΜ, Δικαστήριο ενώπιον του οπίου εκκρεμεί η υπόθεση του δικαιούχου της νομικής βοήθειας, σχετική διαδικασία και ονομαστική αξία της αμοιβής).
Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση από τους δικηγορικούς συλλόγους και το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ της ροής έκδοσης των ειδικών γραμματίων και του υπολοίπου της αμοιβής των δικηγόρων από το ανώτατο όριο των 15.000€ ανά δικαστικό έτος, σύμφωνα με το ν.3226/2004, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι θα πρέπει να προβούν σε χρήση της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων.
Η ηλεκτρονική εισαγωγή των δεδομένων των ειδικών γραμματίων όλων των συλλόγων μέσω της εφαρμογής της Ολομέλειας, θα προσφέρει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ την δυνατότητα ταχύτερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων νομικής βοήθειας με απώτερο στόχο την μείωση του χρόνου καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους δικηγόρους.
 Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής το ειδικό γραμμάτιο δεν θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο στοιχείο δ της παραγράφου 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ