Από το Τμήμα Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου στάλθηκε στον Σύλλογο η εξής γνωστοποίηση:

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ 2-11-2015 ΛΟΓΩ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

- ΤΑ ΑΠΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 3 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

 -ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

-ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ