Το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας ύστερα από συννενόηση με την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Κερκύρας Πρόεδρο Πρωτοδικών κα. Ε. Δαρκούδη ανακοινώνει ότι:
Για τις υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον του Πρωτοδικείου Κερκύρας και συγκεκριμένα για το πινάκιο της Τακτικής, Εκουσίας και Ειδικής Διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας, οι συνάδελφοι δικηγόροι καλούνται να δηλώνουν στη Γραμματεία του οικείου Δικαστηρίου τις υποθέσεις οι οποίες πρόκειται να αναβληθούν ή κατ’άλλο τρόπο δεν συζητηθούν (ματαίωση ,παραίτηση από δικόγραφο κλπ)   ύστερα από συμφωνία των διαδίκων, καθώς και τις υποθέσεις οι οποίες θα συζητηθούν εξ εγγράφων.
Η δήλωση θα λαμβάνει χώρα έως μία ημέρα προ της εκδικάσεως των υποθέσεων.

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων αναφέρουμε το εξής παράδειγμα:

α/ Δικάσιμος Τακτικής Μονομελούς 23-11-2015.
Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμφωνηθεισών αναβολών και εξ εγγράφων υποθέσεων: Παρασκευή 20-11-2015 και ώρα 12:00
β/ Δικάσιμος Ειδικής Μονομελούς 24-11-2015
  Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμφωνηθεισών αναβολών και εξ εγγράφων υποθέσεων: Δευτέρα 23-11-2015 και ώρα 12:00

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της προεκφώνησης των υποθέσεων θα παραμείνει ως έχει, με την επισήμανση ότι η τελική διανομή των προς εκδίκαση στο ακροατήριο υποθέσεων θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο την ημέρα της δικασίμου, πλην όμως με τον τρόπο αυτό θα μεσολαβεί μόνον μια ολιγόλεπτη διακοπή μετά την προεκφώνηση και στη συνέχεια θα ξεκινά η συζήτηση των υποθέσεων με εμμάρτυρη διαδικασία.
Τονίζουμε ότι η συμβολή των συναδέλφων είναι πολύ σημαντική ώστε να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα τούτο, δεδομένου ότι σκοπός είναι να παγιωθεί και να αποφευχθεί η καθυστέρηση στη συζήτηση των υποθέσεων, γεγονός το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημά μας τα τελευταία έτη.

Καλούμε τους συναδέλφους να επιδείξουν τη δέουσα συνέπεια και υπευθυνότητα.