Υποβολή αιτήσεων στο Εφετείο ΚΕΡΚΥΡΑΣ για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων έως και 27 Οκτωβρίου 2016