Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για την παρατηρούμενη εμπλοκή της Δικαιοσύνης στις πολιτικές διεργασίες. Ο θεσμικός ρόλος της Δικαιοσύνης στην εφαρμογή  των επιταγών της νομιμότητας και του κράτους δικαίου δεν επιδέχεται  ούτε παρερμηνείες ούτε παρεκκλίσεις. Η ηγεσία της δικαιοσύνης οφείλει να εξαντλεί την δραστηριότητά της αποκλειστικά στον θεσμικό της ρόλο. Τα τελευταία γεγονότα υποδεικνύουν, για μία ακόμη φορά, την ανάγκη συνταγματικής αλλαγής στον τρόπο επιλογής της κορυφής της πυραμίδας  της δικαιοσύνης ώστε η εκάστοτε ηγεσία της δικαιοσύνης όχι μόνο να είναι αλλά και να φαίνεται ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία.

                                        Κέρκυρα  7/10/2016

                           Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικ.Συλ.Κέρκυρας

                                         ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ