Το Δ.Σ της Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ, στη συνεδρίαση του την 29π Μαρτίου 2017, μετά την πρόταση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, αποφάσισε τετράωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας στις: 26/4 & 3/5 2017 , από ώρα 11:00 π.μ έως και το πέρας του ωραρίου.
Επειδή πλέον το πρόβλημα της έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων στα Διοικητικά Δικαστήρια παραμένει άλυτο, με δραματικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των διαδίκων και συγκεκριμένα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας υπηρετούν 2 γραμματείς και 1 επιμελητής, εκ των οποίων η μια συνταξιοδοτείται εντός ολίγων μηνών λόγω ορίου ηλικίας, με δύο τμήματα συνεδριάσεων, δέκα (10) δικαστικούς λειτουργούς και τη μεταβατική έδρα της Ηγουμενίτσας.
Οι εναπομείναντες αυτοί υπάλληλοι, καταβάλουν τεράστια προσπάθεια, η οποία στηρίζεται κυρίως στο προσωπικό ζήλο και την επαγγελματική τους συνείδηση, για να τηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου,
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν έχουν πάρει ούτε την κανονική άδεια του 2016, το δε ωράριο της εργασίας φθάνει τις (10) ώρες ημερησίως.
Απαιτείται λοιπόν η άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στο παραπάνω δικαστήριο, καθώς και η αύξηση αυτών, καθόσον αυτές παραμένουν ίδιες, από την ίδρυση του με ένα τμήμα συνεδριάσεων και 5 δικαστές, ενώ σήμερα υπάρχουν 2 τμήματα συνεδριάσεων και 10 δικαστές,
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι και άλλα επαρχιακά Διοικητικά Δικαστήρια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα βρεθούν στην ίδια τραγική κατάσταση.
κ. Υπουργέ, είναι αναγκαίο το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τα προβλήματα του κλάδου μας, καθώς και τις προτάσεις μας, για την επίλυση αυτών.