Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας εκφράζει  την εντονότατη  διαμαρτυρία του και την απόλυτη αντίθεσή του στην διαφαινόμενη υλοποίηση του σχεδίου οργανωτικής δομής του ΕΦΚΑ  με το οποίο

η Κέρκυρα υπάγεται στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Ηπείρου και τα άλλα Ιόνια Νησιά του Ιονίου  στο ΠΕΚΑ Δ. Ελλάδος.  Στον σχεδιασμό αυτό, ενώ λαμβάνεται ως βάση η διοικητική διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες, παραβλέπεται και καταργείται στην πράξη η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Επισημαίνουμε στην κοινωνία της Κέρκυρας  ότι το σχέδιο αυτό του ΕΦΚΑ έρχεται σε συνέχεια άλλου εκπονηθέντος σχεδίου για την  αναδιάρθωση των κτηματολογικών γραφείων το οποίο  προβλέπει την υπαγωγή κτηματολογικά της Κέρκυρας στα Ιωάννινα και των λοιπών Ιονίων Νησιών στην Πάτρα και το Αγρίνιο.
Η τακτική της αποψίλωσης της Π.Ι.Ν. από δημόσιες Υπηρεσίες  και ο  ανομολόγητος στόχος της κατάργησής της είναι πλέον περισσότερο από εμφανής.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κέρκυρας θα εξετάσει τους τρόπους αντίδρασής του, με πρώτο την διακοπή της είσπραξης εισφορών υπέρ του ΕΦΚΑ μέσω των γραμματίων  που εκδίδονται  από την γραμματεία του. Καλεί τους θεσμικούς κοινωνικούς φορείς του νησιού  σε συστράτευση κατά της συνεχιζόμενης αποψίλωσης της Κέρκυρας από δημόσιες Υπηρεσίες και την κοινωνία των πολιτών  σε αντίδραση κατά της προϊούσας υποβάθμισης  του νησιού μας. Τέλος καλεί τους κυβερνητικούς βουλευτές του νησιού να δημοσιοποιήσουν τις θέσεις τους.
                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ.
                                     ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ