Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, κ. Βασίλειου Αλεξανδρή, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας (Υφυπουργός κ. Α. Πετρόπουλος και Γ.Γ. κ. Σ. Βρακά).
Το δικηγορικό σώμα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Α. Μακρυγιάννη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α. κ. Δ. Βερβεσό, τον καθηγητή, κ. Κ. Κρεμαλή και τον ασφαλιστικό σύμβουλο της Ολομέλειας κ. Δ. Ρίζο.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα.
Ιδίως, συζητήθηκε το ζήτημα της απόσχισης του κλάδου επικουρικής ασφάλισης δικηγόρων από το ΕΤΕΑΠ, με αντίστοιχη κατάργηση των εισφορών επικούρησης (7%), και η δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ.)
Το ζήτημα τέθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς την νέα Οδηγία 2016/2341 Ε.Ε.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εκφράστηκε θετικά επί της αρχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει στο προσεχές διάστημα το ζήτημα αυτό.
Περαιτέρω, τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου, ιδίως τα εξής:
α) το θέμα της επιβεβλημένης κατά νόμο μείωσης κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα,
β) των πιστωτικών υπολοίπων (υπερβάλλοντα ποσά) από την προκαταβολή 20% επί των γραμματίων,     
γ) της επιβεβλημένης έκδοσης Υπουργικής απόφασης για την χορήγηση βοηθήματος (ν. 3986/2011) από τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας ΟΑΕΔ (υπέρ του οποίου καταβάλλεται εισφορά 120,00 ευρώ ετησίως)
δ) της διόρθωσης των λανθασμένων εγγραφών ασφαλισμένων ΕΦΚΑ και των λαθών στα ειδοποιητήρια, καθώς και
ε) τα θέματα των εμμίσθων δικηγόρων.
Επί των ζητημάτων αυτών η πλευρά του Υπουργείου διευκρίνισε τα εξής:
1) Το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο (υπερβάλλον ποσό) από το 20% των γραμματίων ή από καταβληθείσες εν γένει εισφορές είτε θα επιστρέφεται είτε θα συμψηφίζεται με τις αμέσως προσεχείς εισφορές. Για το θέμα θα εκδοθεί εγκύκλιος.
2) Αμεσα θα εκδοθεί εγκύκλιος για τις μειωμένες εισφορές όσων έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και σε κάθε περίπτωση θα γίνει συμψηφισμός των επιπλέον ήδη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών.  
3) Σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα προγραμματισμό, προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016 και
4) Το Υπουργείο δεσμεύθηκε να εκδώσει και για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, την Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση βοηθήματος του άρθρου 44 ν. 3986/2011.