Δήλωση υποψηφιοτήτων μέχρι Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 ώρα 14.30 στη Γραμματεία του Δ.Σ.Κ. 
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Σ. Παπαδάτος