ΠΡΟΣ
1.Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2.Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κοιν.
1.Γενική Επίτροπο Διοικητικών Δικαστηρίων
2.Πρόεδρο Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων

        Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας με μεγάλη  έκπληξη πληροφορήθηκε την εξαγγελθείσα από την πανελλήνια ένωση υπάλληλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων απόφαση για απεργία των δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του δικαστηρίου στην Κέρκυρα την 25/10/2017. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, που, σημειωτέον ουδόλως ενημερώθηκε, προηγουμένως για τις προθέσεις της Ένωσης, δεν αντιλαμβάνεται τον πραγματικό λόγο για τον οποίο εξαγγέλθηκε η απεργία της 25/10/2017 που αφορά αποκλειστικά την Κέρκυρα.
       Η επίκληση της μη καταβολής οδοιπορικών εκτός έδρας στους υπαλλήλους του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων δεν ευσταθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση καθόσον οι σχετικές πιστώσεις υπάρχουν. Συνεπώς, κατά την κρίση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, μοναδικός αληθής λόγος είναι η επαναλαμβανόμενη απροθυμία των δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων να καλύπτουν την μεταβατική έδρα Κέρκυρας και δρομολογείται τακτική για την εν τοις πράγμασι, κατάργησή της. Στην τακτική αυτή ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος. Υπενθυμίζεται ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων της 27/9/2017 κηρύχθηκε απεργία με αιτιολογία την μη αποδυνάμωση της γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για να ενισχυθεί προσωρινά το πάσχον Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας. Τον προβαλλόμενο αυτό λόγο ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας τον σεβάστηκε και συμμετείχε με αποχή των μελών του διευκρινίζοντας ότι πάγια θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας είναι  κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και σε ουδεμία περίπτωση η ανακούφιση του τεράστιου προβλήματος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας δια της ενδεχομένης προκλήσεως σοβαρής δυσλειτουργίας σε άλλη υπηρεσία.
      Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι ενώ το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας έχει μείνει με δύο υπαλλήλους, εν τούτοις κάλυψε με μετάβαση υπαλλήλου τη συνεδρίαση της μεταβατικής έδρας της Θεσπρωτίας την 10/10/2017. Αντιθέτως στην περίπτωση της μεταβατικής έδρας της Κέρκυρας δημιουργείται πρόβλημα παρότι οι ίδιοι υπάλληλοι ομαλά κάλυπταν μέχρι τώρα την μεταβατική έδρα. Παρότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας προσφέρθηκε και προσφέρεται σε κάθε δυνατή αρωγή όπως κατ΄επανάληψη έχει κάνει και για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας.     
       Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας διαμαρτύρεται, συνεπώς, εντονότατα για την τακτική αυτή των υπαλλήλων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων αναφορικά με την μεταβατική έδρα της Κέρκυρας η οποία απολαμβάνει την κάλυψη της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων.
      Καλούμε, για μία ακόμη φορά, για την ταχύτατη ενεργοποίηση των διαδικασιών προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Θεωρούμε τέλος περιττό ν΄αναφέρουμε και πάλι την τεράστια ζημία που προκαλείται στους διαδίκους της Κέρκυρας αλλά και στο Ελληνικό Δημόσιο από την παράταση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης.
    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΔΗΣ               ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ

-----------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣ

     1.- Βουλευτές Κέρκυρας
     2.- Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
     3.- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας
     4.- Δήμαρχο Κέρκυρας.
     5.- Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.
  
     Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας κατ’ επανάληψη σας έχει ενημερώσει με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα για την αρνητική κατάσταση που επικρατεί τόσο στην λειτουργία του Δ/κού Πρωτοδικείου Κέρκυρας όσο και της μετα- βατικής έδρας στην Κέρκυρα του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
  Το Δ/κό Πρωτοδικείο Κέρκυρας συνεδρίασε για τελευταία φορά περί τα τέλη του 2016. Συμπληρώνει οσονούπω  ένα έτος που δεν εκδικάζονται υποθέσεις  λόγω της  (δικαιολογημένα) εξαγγελλομένης κάθε μήνα απεργίας των διοικητικών δικαστικών υπαλλήλων αφού το Διοικητικό Πρωτοδικείο δεν μπορεί να λειτουργήσει με δύο μόνο υπαλλήλους.
   Το Δ/κό Εφετείο Ιωαννίνων  κάνει ετησίως δύο συνεδριάσεις, μία ανά εξάμηνο,  στην μεταβατική του έδρα στην Κέρκυρα εκδικάζοντας υποθέσεις κερκυραϊκού ενδιαφέροντος που αποτελούν το 30% τουλάχιστον της ύλης του.   Κατά το τρέχον έτος δεν έγινε η συνεδρίαση του α’ εξαμήνου και ήδη εξαγγέλθηκε απεργία των δικαστικών υπαλλήλων του Δ/κού Εφετείου Ιωαννίνων και  για την συνεδρίαση της 25/10/2017. Θα παρέλθει δηλαδή το 2017 έτος χωρίς συνεδρίαση.
   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας φρονεί ότι η απεργιακή κινητοποίηση των διοικητικών δικαστικών υπαλλήλων  Ιωαννίνων με την κάλυψη της πανελλήνιας ένωσής τους είναι αδικαιολόγητη και υπηρετεί σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι  να αποδυναμωθεί εν τοις πράγμασι η λειτουργία της μεταβατικής έδρας της Κέρκυρας ώστε να καταργηθεί στο τέλος. Δεν θέλουν την λειτουργία μεταβατικής έδρας στην Κέρκυρα.
    Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε συνημμένα το υπ΄αριθμ.πρωτ.362/26-9-2017 έγγραφο της έντονης διαμαρτυρίας  που ο Σύλλογός μας απέστειλε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και προς την Γενική Επίτροπο των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, προκειμένου να λάβετε γνώση και για τις, ενδεχομένως, δικές σας ενέργειες.
   Θεωρούμε περιττό να επαναλάβουμε πως τυχόν κατάργηση της μεταβατικής έδρας στην Κέρκυρα του  Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων δεν θα είναι απλώς μία δυσμενής εξέλιξη στα συμφέροντα των κερκυραίων πολιτών και των κερκυραίων δικηγόρων  που θα αναγκάζονται να τρέχουν στα Ιωάννινα. Θα είναι μία ακόμη κίνηση αποψίλωσης της Κέρκυρας από δημόσιες Υπηρεσίες, μία ακόμη κίνηση αποδυνάμωσής της, περιθωριοποίησής της και δορυφοροποίησής της στα Ιωάννινα. Και η ευθύνη, τότε, της πολιτικής εκπροσώπισης του νησιού θα είναι δεδομένη.
                                                                  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ.
                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΔΗΣ
----------------------------------------------------------------------------------
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κοιν.  1.-Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης.
                                            2.- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Δικαιοσύνης
                                           3.- Γενική Επίτροπο Διοικητικών Δικαστηρίων.
                                           4.- Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
                                           5.- Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων.
                                           6.- Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

      Αναφορικά με την συμμετοχή του Συλλόγου μας στην εξαγγελθείσα αποχή των μελών του από την συνεδρίαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων της 27/9/2017 και προς αποφυγή ενδεχομένων παρερμηνειών της θέσης του Συλλόγου μας στην απόφασή του αυτή, διευκρινίζουμε τα εξής:
       1.- Πάγια θέση του Συλλόγου μας, όπως εκφράστηκε στα προαναφερόμε-να σχετικά έγγραφα, είναι η κανονική πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων δια της προσλήψεως του απαραιτήτου προσωπικού.
        2.- Ο Σύλλογός μας ουδέποτε πρότεινε λύσεις που τυχόν οδηγούν σε αποδυνάμωση και κατ’ επέκταση σε δημιουργία σοβαρών προβλημάτων σε άλλα δικαστήρια. Η τυχόν απόσπαση υπαλλήλου, ως απολύτως προσωρινή λύση, αυτονόητα πρέπει να γίνεται από τις δικαστικές εκείνες Υπηρεσίες στις οποίες προκαλείται το μικρότερο, κατά το δυνατόν, πρόβλημα.  Η αρμόδια για την απόσπαση Υπηρεσία οφείλει να το αποφασίζει με αντικειμενικά κριτήρια. Ο Σύλλογός μας δεν ενεπλάκη ούτε  εμπλέκεται σε τοπικές επιλογές ούτε έρχεται σε αντιπαράθεση με άλλους δικηγορικούς Συλλόγους. Επί μακρόν επισημαίνει στους αρμοδίους την ουσιαστική διακοπή λειτουργίας των δύο τμημάτων  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας και της μεταβατικής έδρας στην Θεσπρωτία ελλείψει δικαστικών υπαλλήλων. Αδιάλειπτα  τονίζει  την άμεση ανάγκη επίλυσης του προβλήματος .
3.- Η αποφασισθείσα αποχή των μελών του Συλλόγου μας  από την συνεδρίαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων της 27/9/2017, κινείται αυστηρά στο προαναφερθέν πλαίσιο επικεντρώνοντας την διαμαρτυρία στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος της Κέρκυρας, στην ανάγκη άμεσης πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΔΗΣ               ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ