Εγγεγραμμένοι : 293
Ψηφίσαντες : 246
Έγκυρα: 243
Έγκυρα χωρίς σταυρούς 1
Άκυρα : 1
Λευκά : 1
Σύνολο Άκυρων-Λευκών : 2

Έλαβαν

1.- Βαρδουνιώτη Αλεξάνδρα-Ναταλία  75
2.- Βαρθολομαίος Σπυρίδων  95
3.- Βαρότση Χρυσάνθη  106
4.- Γεωργούδης Ιωακείμ 80
5.- Γκόγκος Σπυρίδων  80
6.- Δαγκλή Ανδρομάχη 70
7.- Δραγομάνοβιτς Σπυρίδων 69
8.- Ίσερης Κίμων 73
9.- Καραπάνου Ελένη 31
10.- Μάρτης Ιωάννης 65
11.- Μαυρόπουλος Σπυρίδων 86
12.- Ορφανουδάκη Ναταλία 41
13.- Παγκράτης Σπυρίδων-Μάριος 91
14.- Παπαδάτος Αλέξανδρος  99
15.- Σκολαρίκη Κασσιανή 56
16.- Σμπήτα Μαρία 69
17.- Σώμας Χρύσανθος 70

Εκλέγονται
Βαρότση Χρυσάνθη
Παπαδάτος Αλέξανδρος
Βαρθολομαίος Σπυρίδων
Παγκράτης Σπυρίδων-Μάριος 
Μαυρόπουλος Σπυρίδων
Γεωργούδης Ιωακείμ
Γκόγκος Σπυρίδων

Για την εφορευτική επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ