Το Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ. σε συνεδρίαση του στις 13 Νοεμβρίου 2017, μετά την πρόταση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείο Κέρκυρας, αποφάσισε τετράωρη αποχή στις 6 Δεκεμβρίου 2017, από 11 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
Γο τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξε τεράστιο πλήθος παραιτήσεων συναδέλφων, χωρίς να καλύπτονται τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, ενώ συγχρόνως οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών αυξάνονται και τις αυξημένες αυτές ανάγκες καλούνται να τις αντιμετωπίσουν ένα ή δύο υπάλληλοι, όσοι δηλαδή υπηρετούσαν και προ 10ετίας.
Δυστυχώς, παρ' ολες τις κινητοποιήσεις και τα όποια έγγραφα έχουμε αποστείλει προς όλες τις υπηρεσίες δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, με αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι κυριολεκτικά να αγωνίζονται κατω απο εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, χωρίς ωράριο πλέον, να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους. Επίσης, οι υπάλληλοι του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος της κανονικής άδειας τους, για τα έτη 2016- 2017.


Ομόφωνα Αποφασίζουμε την πραγματοποίηση 4ωρης ΑΠΟΧΗΣ των υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας στις 6 Δεκεμβρίου 2017. από 11 π.μ. έως 15.00 μ μ., σύμφωνα με την από 7/11/2017 πρόταση - απόφαση τους.
Ο Πρόεδρος         Η Γεν. Γραμματέας
Φώτιος Πέρρος   Θεοδώρα Γιαννοπούλου