1911 - 1924

Νικόλαος Μαρκέτης

 1924 - 1933

Σπυρίδων Λάσκαρης

 1933 - 1946

Γεράσιμος Σκαλτσούνης

1946 - 1961

Θεόδωρος Μακρής 

 

 1961 - 1977

Στέφανος Φακιολάς

 

 

  1977 - 1978

   Στέφανος Κουρής

 

     1978 - 1984   

   Αντώνιος Μπάκολης


 

    1984 - 1993   

   Χρύσανθος Σαρλής 

1993 - 1996

  Χρήστος  Κασίμης

 

   1996 - 1999   

   Σπυρίδων Δαπέργολας

  1999 - 2007   

Γεώργιος Καρύδης

 

2007 - 2008   

Αναστάσιος Νάκος 

 

2008 - 2017   

Ιωάννης Βραδής 

 

2018 -           

Γιώργος Καλούδης