Παραλαβή σχετικών εγγράφων από τις πολιτικές υποθέσεις του Πρωτοδικείου Κέρκυρας που δίκασαν, γιατί θα καταστραφούν, μέχρι τέλος του έτους.
Η παραλαβή μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση κάποιου δικηγόρου Κέρκυρας για δικηγόρους από άλλους συλλόγους.