Με αφορμή τον εκ παραδρομής αναγραφέντα στη σχετική προκήρυξη  αναριθμητισμό  ως προς τον κωδικό καταβολής ηλεκτρονικού  παραβόλου  του ποσού  των 30 ευρώ από  υποψήφιο  που  συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση  δικηγόρων  και  απερρίφθη, διευκρινίζεται ότι ο ορθός κωδικός είναι ο  8417  και όχι ο 8714.

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων