Προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι χώροι των αρχείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 11500/4-12-2018 εγγράφου που αποστείλαμε στον Δ.Σ.Α., ενημερώνονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι, ότι μέχρι και τις 6 Μαΐου 2019 οφείλουν να αναλάβουν, σύμφωνα και με την παράγραφο 8 του άρθρου 237 του Κ.Πολ.Δ., τα σχετικά των δικογραφιών για τις αποφάσεις ττου έχουν δημοσιευτεί μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2018.Μετά την 6η Μαΐου 2019 τα σχετικά θα αποσταλούν προς πολτοποίηση.