Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεύχος L 178/1/2-7-2019) ο Κανονισμός (EE) του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019, για τη διεθνή δικαιοδοσία,την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση).
Ο Άρειος Πάγος και η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος παρακαλούνται για την ενημέρωση των υπαγόμενων σε αυτών υπηρεσιών.

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης κ.α.α.
ΑΡΓΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ