Αύριο Πέμπτη 28-11-2019 ημέρα ψήφισης νομοσχεδίου υποχρεωτικής διαμεσολάβησης απέχουμε από τα καθήκοντα μας, ιδιωτικοποιείται η πολιτική Δικαιόσυνη ,δημιουργείται ένα νέο παρασιτικό  έκτρωμα ,περιθωριοποιούνται οι Δικηγόροι ,ισχυροποιούνται οι οικονομικά ισχυροί και αδυνατίζουν περισσότερο οι οικονομικά αδύνατοι .

Ο Πρόεδρος  και  το Διοικητικό Συμβούλιο