Βρισκόμαστε σε καιρό υγειονομικής πανδημίας (κορωνοϊός) που δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει και πόσους και ποιούς έχει πλήξει ή θα πλήξει.
Στο καταστατικό του Λ.Ε.Α.Δ. Κερκύρας προβλέπονται συγκεκριμένες, ρητά αναφερόμενες, παροχές προς τα μέλη του (όλων ανεξαιρέτως των Δικηγόρων Κέρκυρας) για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών τους. Συγκεκριμένα προβλέπεται εφάπαξ χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή θανάτου μέλους, επίδομα τοκετού για τις γυναίκες δικηγόρους και έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος και μάλιστα χωρίς προβλεπόμενο όριο αποζημίωσης και δεν προβλέπεται μία γενικευμένη οριζόντια παροχή χρηματικής ενίσχυσης για κάποιο σκοπό.


Σήμερα, υπάρχει σημαντικός αριθμός μελών μας που βρίσκονται στα πρόθυρα εξόδου από το επάγγελμα λόγω συνταξιοδότησης, οπότε μετά τη λήξη της πανδημίας προβλέπεται να υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης αιτούμενοι και το προβλεπόμενο εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης. Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει η υγειονομική πανδημία την οποία βιώνουμε και πόσα από τα μέλη μας θα νοσήσουν εξαιτίας αυτής οπότε θα πρέπει ανταποκρινόμενοι στις καταστατικές υποχρεώσεις μας να τους ενισχύσουμε χορηγώντας τους έκτακτο βοήθημα λόγω ασθενείας. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι, ήδη νοσούντες από άλλες σοβαρότατες και επικίνδυνες ασθένειες (καρκίνοι, καρδιοπάθειες κλπ), τους οποίους και πρέπει να ενισχύσουμε. Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν προγραμματίσει κάποιο χειρουργείο το οποίο όμως λόγω της κατάστασης έχει αναβληθεί και το οποίο θα γίνει μετά το τέλος αυτής και τους οποίους θα πρέπει να ενισχύσουμε. Τέλος δεν μπορούμε να προβλέψουμε τυχόν απόλυτα δυσάρεστες καταστάσεις (θάνατος) ή έκτακτα χειρουργεία πραγματοποιηθέντα σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αφού είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν σε δημόσια, οπότε και θα πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα στις υποχρεώσεις μας (εφάπαξ λόγω θανάτου, έκτακτο βοήθημα λόγω ασθένειας).


Το Λ.Ε.Α.Δ. Κερκύρας σήμερα βρίσκεται σε οριακή οικονομική κατάσταση στην οποία και ίσως εξακολουθήσει να βρίσκεται λόγω της οικονομικής ύφεσης που θα προκύψει λόγω της πανδημίας και μια τέτοια γενικευμένη παροχή θα οδηγούσε σε μεγάλη υπέρβαση καθιστώντας δυσχερείς μελλοντικές παροχές, για σοβαρές αιτίες, όπως αναφέρουμε και παραπάνω.
Είναι αλήθεια πως η τρέχουσα συγκυρία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, όντας ουσιαστικά πρωτόγνωρη. Οφείλουμε θεσμικά να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα τόσο των μελών μας όσο και του συνόλου, με  γνώμονα τους καταστατικούς όρους του Λ.Ε.Α.Δ. Κερκύρας, αλλά έχοντας υπόψη και τους λόγους για τους οποίους συστήθηκαν τα ΛΕΑΔ όπως και το γεγονός ότι δεν υποκαθιστούν αρμοδιότητες της Πολιτείας. 

Κατόπιν αυτών και παρά την δεδομένη πρόθεσή μας να συνδράμουμε τους συναδέλφους καταλήξαμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΑΔΚ, ομόφωνα στην κάτωθι απόφαση:

«Αφού λάβαμε υπόψιν:

α) ότι ο καταστατικός σκοπός του ΛΕΑΔΚ είναι πρωτίστως και κατά κύριο λόγο η παροχή βοηθήματος σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος καθώς και η ασφαλιστική εφάπαξ παροχή σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή θανάτου
β) την αβεβαιότητα της υφιστάμενης υγειονομικής πανδημίας που είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει και πόσους συναδέλφους ενδέχεται να πλήξει μέχρι την λήξη της, οπότε θα κληθεί το ΛΕΑΔΚ να χορηγήσει υγειονομικά βοηθήματα,
γ) ότι τα έσοδα του ΛΕΑΔΚ θα μειωθούν κατά πολύ, κατά το τρέχον έτος, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και
δ) ότι, όπως έχει ανακοινωθεί, θα χορηγηθούν από το κράτος, χρηματικά ποσά οικονομικής ενίσχυσης (σε πληττόμενα επαγγέλματα μεταξύ των οποίων και των δικηγόρων) για την αντιμετώπιση των άμεσων βιοποριστικών μας αναγκών, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο,
αποφασίσαμε, με γνώμονα την συνετή και προσεκτική διαχείριση, να απέχουμε, προς το παρόν, από την άμεση διανομή χρηματικού βοηθήματος προς τα μέλη του ΛΕΑΔΚ, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα αποθεματικά του Ταμείου προς εξυπηρέτηση, κατά προτεραιότητα, των σκοπών που προβλέπονται από το καταστατικό, επιφυλασσόμενοι συνάμα να επανεξετάσουμε το θέμα αργότερα, που πιθανότατα θα δυσκολέψει η κατάσταση, όταν θα εκλείψει η κρατική οικονομική ενίσχυση ή σε περίπτωση που η αναμενόμενη, του μηνός Μαϊου, τελικώς δεν θα καταβληθεί.»


Τέλος, αισθανόμαστε την ανάγκη να υπενθυμίσουμε σε όσους, σκόπιμα ή μη, επιχειρούν να πλήξουν την προσφορά μέχρι σήμερα του Λ.Ε.Α.Δ. Κέρκυρας, ότι στην πορεία των ετών ύπαρξής του έχει αποδείξει και με το παραπάνω την αλληλεγγύη και την αναγκαιότητά του, έχοντας προσφέρει / συνεισφέρει σε συναδέλφους που πραγματικά έχριζαν οικονομικής ενίσχυσης, κάλυψης νοσηλίων, καταβολής επιδομάτων κλπ.

Κέρκυρα 14-4-2020
Για το Δ.Σ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Άνθης              Ευτυχία Αρμένη