ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα 27 Απριλίου 2020 Αριθ. πρωτ: 166

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη την το έβδομο άρθρο της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-4-2020 κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β' 1588/25-4-2020), κατόπιν της από 24-4-2020 εισήγησης της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, ειδικά δε για την προστασία των Δικαστικών Λειτουργών καθώς και των δικαστικών υπαλλήλων του Εφετείου Κέρκυρας.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

  1. Οι μεταβαίνοντες στο Δικαστήριο ή στα γραφεία του Εφετείου Κέρκυρας συνιστάται να φορούν μάσκα.
  2. Οι εισερχόμενοι στο Εφετείο Κέρκυρας συνιστάται να χρησιμοποιούν τα απολυμαντικά που έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο των γραφείων.
  3. Η είσοδος στα γραφεία των Δικαστών και των υπαλλήλων του Εφετείου Κέρκυρας, να γίνεται ανά ένα άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.
  4. Να τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ ελάχιστον 1,5 μέτρο.
  1. Ο ανώτατος αριθμός εισερχομένων στο κτίριο δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 10 τ.μ.

Τα ανωτέρω μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται με τη σταδιακή λειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Κέρκυρας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους παράγοντες

Ο Πρόεδρος Εφετών Κέρκυρας

 Μιχαλάκης Γεωργίου