Λαμβανομένων υπόψη:

α) της υποχρέωσης για τήρηση των μέτρων που προβλέφθηκαν στο από 24­4-2020 πρακτικό της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας για λοιμοξιωγόνους παράγοντες λόγω της πανδημίας του ιού Sars CoV2, και δη αυτών που αφορούν: τον εντός των αιθουσών και των εν γένει περίκλειστων χώρων ανώτατο αριθμό εισερχομένων 1 άτομο ανά 10 τ.μ. και την τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων, και

β) του γεγονότος ότι το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας διαθέτει μόνο μία αίθουσα ακροατηρίου στον δεύτερο όροφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ότι προς αποφυγή συνωστισμού και προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των παρευρισκομένων (Ειρηνοδικών, Γραμματέων, πληρεξουσίων Δικηγόρων, διαδίκων) θα ισχύσουν τα κάτωθι:

Α) Από 09:00 έως 09:20 θα συζητηθούν τα αιτήματα αναβολής όλων των υποθέσεων, τόσο της διαδικασίας των μικροδιαφορών, όσο και της ειδικής διαδικασίας. Από 09:20- 10:00 θα συζητηθούν οι υποθέσεις των μικροδιαφορών, σύμφωνα με τη σειρά του πινακίου τους. Από 10:00 - 15:00 θα συζητηθούν οι υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον αριθμό του πινακίου τους/εκθέματός τους. Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις εξ εγγράφων θα συζητηθούν στις 10: 00, ήτοι πριν την έναρξη της συζήτησης των υπολοίπων υποθέσεων των ειδικών διαδικασιών, ανεξαρτήτως αριθμού πινακίου.

  1. B) Εντός της αίθουσας του ακροατηρίου θα παραμένουν μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά και στην αμέσως επόμενη από αυτήν. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να αναμένουν πέριξ του κτιρίου όπου στεγάζεται το Ειρηνοδικείο και να προσέρχονται στο ακροατήριο όταν έλθει η σειρά της υπόθεσής τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και την δεδομένη κατανόησή σας.

Κέρκυρα 07-07-2020

Η Ειρηνοδίκης έδρας του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας Μαργαρίτα Μπρούμα

Δόκιμη Ειρηνοδίκης Δ' τάξης