Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 13-7-2020
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
του ΜΟΔ

Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 9:00πμ
ΠΡΩΤΟΙ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΟΛΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΡΟΗ

Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 10:00πμ
ΠΡΩΤΟΙ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΟΛΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΡΟΗ

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ