Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
 Βουλευτής N. Κέρκυρας | Αναπληρωτής Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ
Κέρκυρα, 22.10.2020
Δελτίο Τύπου
Στον αέρα η κτηματογράφηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων της Π.Ε. Κέρκυρας.
Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία ζητά να διευκρινισθεί η πορεία της κτηματογράφησης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, κατέθεσε ο βουλευτής Κέρκυρας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Τουρισμού της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Αυλωνίτης.
Ο βουλευτής τόνισε  στην ερώτηση πως στα κτηματολογικά γραφεία της πόλης της Κέρκυρας και Κάτω Κορακιάνας, υπάρχουν περίπου 47.000 ακίνητα τα οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί. Τούτο σημαίνει ότι  θα είναι πρακτικά αδύνατο,  μετά το πέρας της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία που έχει ορισθεί από το Κράτος ως καταληκτική προθεσμία,  να τακτοποιηθούν οι παραπάνω ιδιοκτησίες  και να διορθωθούν  τα κτηματολογικά έγγραφα των  Κτηματολογικών  Γραφείων.
Οι πολίτες  της Κέρκυρας υφίστανται ταλαιπωρία, καθώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων των Κτηματολογικών  Γραφείων  παραμένει αβέβαιο και μετέωρο, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως αδύνατη η καταγραφή και την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας τους. Σημειωτέον πως η ανωτέρω ερώτηση κατατέθηκε ύστερα από πολλές προσπάθειες να διευκρινιστεί η εξέλιξη της κτηματογράφησης της Περιφερειακής Ενότητας της Κέρκυρας, με πιο πρόσφατη την συνάντηση του δικηγόρου και βουλευτή Κέρκυρας και του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, Γιώργου Καλούδη με τον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Κτηματολογίου.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :


«ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Θέμα: «Κτηματογράφηση Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας»
Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης του νομού/νησιού της Κέρκυρας κρίνεται από όλους αναγκαία για την σωστή ανάπτυξη της περιοχής. Η σύμβαση ΚΤ5-09 που αφορά την κτηματογράφηση μη κινηματογραφημένων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας, κατά την διαδικασία της κατακύρωσης του διαγωνισμού προέκυψε αντιδικία μεταξύ δυο συμμετεχουσών εταιριών. Κατόπιν τούτων, αποφασίστηκε η αναστολή των περαιτέρω διαδικασιών του διαγωνισμού μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί των αιτήσεων ακυρώσεως.
Πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 1251 και 1252/2019 αποφάσεις του Δ’ τμήματος, οι οποίες κρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν στις 10 Ιουλίου 2019 δέχθηκε τις αιτήσεις ακυρώσεως της ως άνω εταιρίας και κάλεσε το Εθνικό Κτηματολόγιο να αιτιολογήσει επαρκέστερα την όποια απόφασή του περί απόρριψης της ανωτέρω εταιρείας και αναπέμπει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Κτηματολογίου, για να κριθεί εκ νέου.
Επιπλέον στη Πόλη της Κέρκυρας και Κάτω Κορακιάνας, υπάρχουν περίπου 47.000 ατακτοποίητα ακίνητα. Οι διορθώσεις των αρχικών εγγράφων για την πόλη της Κέρκυρας έληγαν το 2022, αυτό βέβαια πριν την προβληματική  τροπολογία που ψηφίστηκε, με την οποία έφερε όλες τις περιοχές των πιλοτικών προγραμμάτων, όπως η πόλη της Κέρκυρας, να λήγουν τέλος του 2020. Έτσι λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και του περιορισμένου εναπομείναντος χρόνου, είναι αντικειμενικά αδύνατο να τακτοποιηθούν όλες οι ανωτέρω ιδιοκτησίες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα 47.000 περίπου ακίνητα να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.
Σημειωτέον πρέπει να προσθέσουμε, ότι δεν έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα διαγωνισμός για τη πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Ιονίων Νήσων με έδρα τη Κέρκυρα, με αποτέλεσμα η οικεία Υπηρεσία να λειτουργεί με τεράστιες δυσκολίες.
Έτσι στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας επικρατεί δικαιολογημένα σοβαρότατος προβληματισμός και φόβος, αφού εξ αντικειμένου ο εναπομείνας χρόνος δεν επαρκεί για να τακτοποιηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του Κτηματολογικού Γραφείου Πόλης, περιαστικών-ημιαγροτικών περιοχών Κέρκυρας και της μεγάλης περιφέρειας της Κάτω Κορακιάνας. Συνεπώς είναι επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας εγγραφής και διορθώσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία Πόλης Κέρκυρας και Κάτω Κορακιάνας για εύλογο χρονικό διάστημα.
Επειδή η παράταση των προθεσμιών του Κτηματολογίου έχει ζητηθεί ομόφωνα από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας,
Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας (στη Διοικητική Περιφέρεια του οποίου υπάγονται και τα δύο Κτηματολογικά Γραφεία Κέρκυρας και συγκεκριμένα το Κτηματολογικό Γραφείο Πόλης και περιαστικών-ημιαγροτικών Κέρκυρας και το Κτηματολογικού Γραφείο της Κάτω Κορακιάνας) με το από 10 Σεπτέμβρη 2020 ομόφωνο ψήφισμά του έχει ζητήσει τη παράταση των προθεσμιών για πέντε (5) επί πλέον έτη.
Ερωτάστε κ. Υπουργέ:
1. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε παράταση της προθεσμίας εγγραφής και διορθώσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία Πόλης Κέρκυρας και Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ;
2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά τη σύμβαση ΚΤ5-09. Έχουν αποσταλεί από την εταιρεία τα απαιτούμενα έγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας;
3. Πότε θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Ιονίων Νήσων με έδρα τη Κέρκυρα;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος»

Από το Γραφείο Τύπου