ΠΡΟΣ
Κο Πρόεδρο Δικ. Συλλόγου Κέρκυρας.


Κε πρόεδρε,
Πρόσφατη πολλαπλή εμπειρία μου από το Πρωτοδικείο και το Εφετείο Κέρκυρας με οδηγεί στην διατύπωση ενός αιτήματος προς τον Σύλλογό μας.
Το άρθρο 227 Κ.Πολ.Δ. επιβάλλει στον δικαστή (..καλεί..) την συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων που μπορούν να συμπληρωθούν (λ.χ. νομιμοποίηση), καλώντας μέσω  της γραμματείας τον δικηγόρο και μετά τη συζήτηση. Πολλοί δικαστές δεν εφαρμόζουν τη διάταξη αυτή αλλά, προφανώς για να φύγει από τις χρεώσεις τους  εύκολα μία δικογραφία,   αναβάλλουν με την απόφασή τους τη πρόοδο της δίκης ή κηρύσσουν τη συζήτηση απαράδεκτη κ.λ.π.
Ο μη σύννομος αυτός χειρισμός είναι πηγή πολλών προβλημάτων διότι:
α) Ο δικαστής απέχει αδικαιολόγητα  από την ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης και την εκπλήρωση του δικαστικού του έργου, καθήκον στο οποίο τάχθηκε.
β) Παράγει πολλαπλές επιβαρύνσεις. Το μεν  δικαστήριο το επιβαρύνει με νέα γραφειοκρατία, τα  δε διάδικα μέρη με νέες δαπάνες για επανεισαγωγή και επανασυζήτηση  της υπόθεσης συν τον νέο χρόνο αναμονής.
γ) Εκδηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος  για το μόχθο της δικογραφίας. Κάθε φάκελος, οφείλει ο δικαστής να έχει πάντα υπόψη του ότι περιλαμβάνει τις  εύλογες προσδοκίες δύο δικηγόρων και δύο διαδίκων, ότι  περικλείει εργασία και  μόχθο πολύ, και  φυσικά  σοβαρές δαπάνες και χρόνο. Όλα αυτά απαιτούν σεβασμό από τον κρατικό λειτουργό. Και το άρθρο 227 αυτόν τον σεβασμό επιβάλλει.
Η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης και η ποιότητα του δικαστικού έργου  είναι διαχρονικά αιτήματα και επιδίωξη  των δικηγόρων, της κοινωνίας και της πολιτείας διότι εγγυώνται την κοινωνική ειρήνη και συμβάλλουν  στην οικονομική ανάπτυξη. Εργα ουσίας πρέπει όλοι μας να παράγουμε.
Κε πρόεδρε,
Εφόσον ο Δ.Σ.Κέρκυρας συμμερίζεται τα παραπάνω παρακαλώ να ζητήσετε από τους κ. προϊσταμένους των δικαστηρίων να μη παραλείπουν ανά τακτά διαστήματα (λόγω νέων τοποθετήσεων)  να επισείουν την προσοχή των κ. δικαστών στην εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 227 ΚΠολΔ και να πράττουν ότι απαιτείται προς έλεγχο  της εφαρμογής της.   
Κέρκυρα 4/11/2020
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΪΤΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ