ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΚΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Προς:

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Κωστή Χατζηδάκη

Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Δημήτρη Οικονόμου

Θέμα: Ανάγκη Παράτασης των Προθεσμιών Κτηματογράφησης

Κύριοι Υπουργοί,

Επιθυμώ να θέσω υπόψη σας τον σοβαρό προβληματισμό των πολιτών της Π.Ε. Κέρκυρας, καθώς διαπιστώνεται ότι οι προθεσμίες κτηματογράφησης δεν επαρκούν για

την τακτοποίηση των ακινήτων τους. Όπως έχει επισημανθεί και από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η παράταση των προθεσμιών κτηματογράφησης, όπως και των προθεσμιών που έχουν ήδη λήξει, θεωρείται απαραίτητη, αφού προέκυψε σειρά προβλημάτων εξαιτίας

ανακριβών πρώτων εγγραφών, ανακριβών δηλώσεων αλλά και αδήλωτων δικαιωμάτων. Σημειώνεται επιπλέον, ότι η τρίμηνη αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων και οι λοιπές συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 προκάλεσαν σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία. Σε ότι αφορά στην Κέρκυρα, όπως γνωρίζετε και έχει τεθεί υπόψη σας και μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η κτηματογράφηση παρουσιάζει επιπρόσθετες καθυστερήσεις, αφού η διαγωνιστική διαδικασία ανεστάλη εξαιτίας της κατάθεσης αιτήσεων ακύρωσης από εταιρείες που συμμετείχαν σε αυτόν και τις αντιδικίας που

δημιουργήθηκε. Για αυτό τον λόγο υπολογίζεται ότι σε περίπτωση που δεν παραταθούν οι προθεσμίες κτηματογράφησης, περισσότερες από 45.000 ιδιοκτησίες στην Κέρκυρα δεν θα τακτοποιηθούν και θα περάσουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

Βάσει των ανωτέρω σας παρακαλώ να εξετάσετε τη δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών διορθώσεων αλλά και εγγραφής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Σας ευχαριστώ θερμά.

Στέφανος Γκίκας

Βουλευτής Ν. Κερκύρας

--------------------------------------------------------------

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Αλέξανδρος – Χρήστος Αυλωνίτης  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 
Θέμα: «Κτηματογράφηση Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας»
Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης του νομού/νησιού της Κέρκυρας κρίνεται από όλους αναγκαία για την σωστή ανάπτυξη της περιοχής. Η σύμβαση ΚΤ5-09 που αφορά την κτηματογράφηση μη κινηματογραφημένων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας, κατά την διαδικασία της κατακύρωσης του διαγωνισμού προέκυψε αντιδικία μεταξύ δυο συμμετεχουσών  εταιριών. Κατόπιν τούτων, αποφασίστηκε η αναστολή των περαιτέρω  διαδικασιών του διαγωνισμού μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί των αιτήσεων ακυρώσεως.
Πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 1251 και 1252/2019 αποφάσεις του Δ’ τμήματος,  οι οποίες κρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν στις 10 Ιουλίου 2019 δέχθηκε  τις αιτήσεις ακυρώσεως της ως άνω εταιρίας και κάλεσε το Εθνικό Κτηματολόγιο να αιτιολογήσει επαρκέστερα την όποια απόφασή του περί απόρριψης της ανωτέρω εταιρείας και αναπέμπει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Κτηματολογίου, για να κριθεί εκ νέου.
Επιπλέον στη Πόλη της Κέρκυρας και Κάτω Κορακιάνας, υπάρχουν περίπου 47.000 ατακτοποίητα ακίνητα. Οι διορθώσεις των αρχικών εγγράφων για την πόλη της Κέρκυρας έληγαν το 2022, αυτό βέβαια πριν την προβληματική  τροπολογία που ψηφίστηκε, με την οποία έφερε όλες τις περιοχές των πιλοτικών προγραμμάτων, όπως η πόλη της Κέρκυρας, να λήγουν τέλος του 2020. Έτσι  λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και του περιορισμένου εναπομείναντος χρόνου,  είναι αντικειμενικά αδύνατο να τακτοποιηθούν όλες οι ανωτέρω ιδιοκτησίες μέχρι την  31η Δεκεμβρίου 2020.Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα   47.000 περίπου ακίνητα να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.
Έτσι στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας επικρατεί σοβαρότατος προβληματισμός και φόβος, αφού εξ αντικειμένου ο εναπομείνας χρόνος δεν επαρκεί για να τακτοποιηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων του Κτηματολογικού Γραφείου Πόλης, περιαστικών-ημιαγροτικών  περιοχών Κέρκυρας και της περιφέρειας της Κάτω Κορακιάνας. Θεωρείται λοιπόν επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας εγγραφής και διορθώσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία Πόλης Κέρκυρας και Κάτω Κορακιάνας  για εύλογο χρονικό διάστημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας (στη Διοικητική Περιφέρεια του οποίου υπάγονται και τα δύο Κτηματολογικά Γραφεία Κέρκυρας με το από   10 Σεπτέμβρη 2020 ομόφωνο ψήφισμά του έχει ζητήσει τη παράταση των προθεσμιών για πέντε (5) επί πλέον έτη. Επίσης η παράταση των προθεσμιών του Κτηματολογίου έχει ζητηθεί ομόφωνα από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
Κατόπιν τούτων 
Ερωτάστε  κ. Υπουργέ:
1.    Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε παράταση της προθεσμίας εγγραφής και διορθώσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία Πόλης Κέρκυρας και Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ;
2.    Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του  δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά τη σύμβαση ΚΤ5-09. Έχουν αποσταλεί από την εταιρεία τα απαιτούμενα έγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αλέξανδρος – Χρήστος Αυλωνίτης