Το Διοικητικό Πρωτοδικείο σας ενημερώνει ότι κατά την δικάσιμο της 18/11/2020 του 2ου Τμήματος αναβλήθηκαν λόγω της κυα Δ1α/Γ.οικ. 71342/2020 (β'4899) τα παρακάτω πινάκια

 

Μονομελές

  • 20/01/2021 (νεα δικασιμος)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32

  • 17/02/2021 (νεα δικασιμος)

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

 Τριμελές

  • 17/02/2021 (νεα δικασιμος)

1, 2,3

 Αιτήσεις ακύρωσης

  • 17/02/2021 (νεα δικασιμος)

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τα νέα πινάκια