ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΛΕΑΔΚ
Συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής,

Άνθης Χρήστος, Πρόεδρος,
Συμεώνογλου Γεώργιος, Αντιπρόεδρος,
Μικρούλης Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας
Βασιλάκη Μαγδαληνή, Ταμίας
Βερβιτσιώτη Ουρανία, μέλος
Λιάκουρας Θεοφάνης, μέλος
Μάνθου Αργυρώ, μέλος

Κέρκυρα   23-11-2020
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Χρήστος  Άνθης                      Κωνσταντίνος Μικρούλης